Aldersundet BFLS

 

 

Aldersundet Bofellskap

Typologi: Miljøterapautisk bofelleskap
Areal: BRA 560m2 + carport og sportsboder
Status: Anbudstegninger
Sted: Lurøy

Illustrasjoner: Tanken arkitektur / Omegarender

 

Målsettingen i prosjektet er å skape et bofelleskap for seks beboere, ansatte og fellesarealer som utnytter tomtens potensiale med hensyn til landskap, himmelretninger, utsiktsforhold, infrastruktur og klima. Det har vært et viktig fokus i prosessen å utforme gode hjem, som legger til rette for trivsel og gode opplevelser.

Bygget skal plasseres på Haugland i et slakt skrånende terreng med gode solforhold og med en fantastisk utsikt mot Aldra.

 

Grepet har et presist fotavtrykk, som skjærer seg inn i terrenget mot sør, og defineres av en terrengmur mot nord. Eksisterende bjørkelund bevares i størst mulig grad. Gravegropen gjøres minst mulig og trærne nærmest gravegropen skal beskyttes. Det eksisterende øvre jordlaget, 20 cm skaves av, mellomlagres i ranker og gjenbrukes som topplag for revegetering langs den nye bygningen. Dette for å ta vare på frøbanken for stedegen vegetasjon og sikre at stedets landskapelige karakter og flora bevares. Bygningsmassen fremstår som horisontal og lavtliggende i landskapet.

Løsningen legger opp til en sosial boligform, hvor fellesfasiliteter og uteopphold får en sentral plassering. Disse aktivitetsflatene vil fungere som en utvidelse av leilighetenes boareal og vil fremstå som grepets hjerte. Felles stue og kjøkken har kontakt mot felles uteopphold både i sør, øst og i nord.

 

 

 

Det nye bygget får et moderne og skandinavisk utrykk, med store vindusflater mot utsikten. Utsikten mot Aldra er mot nord og adkomst er mot sør. Leilighetene er derfor løst med gjennomlys og privat uteoppholdsareal i begge retninger. Svalgangen er trukket litt ut ifra bygningskroppen for å lage et lunt og privat rom foran leilighetene. Beboerne har dessuten store, men godt skjermede uterom vendt mot nord med gode utsikts- og kveldsolforhold.

Nytt bygg får fasadekledning av naturimpregnert tre-kledning og mørke fibersementplater. Materialvalgene er forankret i ønsket om et tilbaketrukket bygg med tre-kledning som over tid vil gråne og fremstå som rolig i sine omgivelser.

 

 

<- tilbake