Arven – Nasjonalt Kraftsenter

 

 

 

 

Arven – Nasjonalt Kraftsenter

Typologi: Opplevelsessenter / eksperimentarium
Areal bygg : BTA ca 600 m2
Areal Landskapsgrep: ca 6500 m2
Status: Skisseprosjekt
Sted: Leirfjord Kommune

Illustrasjoner: Omegarender

Hva
Arven skal være en døråpner for fremtiden. Her skal mulige
løsninger på fremtidens kraftbehov formidles. Arven skal samtidig
være forankret i historien om kraftproduksjonen i Norge og
betydningen den har hatt for samfunnet vi lever i. Det nasjonale
kraftsenteret Arven ønsker å formidle kraftproduksjon i fortid,
nåtid og fremtid.

Arven er et opplevelsessenter som henvender seg til den
oppvoksende generasjonen, til følelsene og intellektet og til
forskertrang og forståelse.

 

Hvor
Arven har fått en spektakulær beliggenhet i utløpet av vassdraget
i Forslandsdalen i Leirfjord Kommune på Helgelandskysten.

Forslandsdalen og vassdraget har en lang og innholdsrik historie
når det gjelder kraftproduksjon. Området har blitt et godt besøkt
turmål etter at Helgelandkraft fikk oppført Øvre Forsland Kraftverk
med tilhørende visningsbygg, turvei og rasteplasser. Arven skal
gjøre Forslandsdalen, vassdraget og kraftutbyggingen mer kjent og
tilgjengelig og sette historien om Forslandsdalen inn i et større
perspektiv.

 

Hvordan
Utformingen av Arven spiller på lag med det dramatiske landskapet
og gir rom for installasjoner og opplevelser både innendørs og
utendørs.

Fra parkeringsplassen og campingområdet på motsatt side av
fylkesveien går en gangbru hevet over landskapet mellom trekronene.
Herfra får man overblikk og utsikt over landskapet, installasjoner
og bygg som til sammen utgjør opplevelsessenteret Arven.

Hjertet i Arven er et bygg i et terreng som er inspirert av demningen
i  et vannkraftverk. Deler av interiøret ligger inne i og under terrenget
– bak en åpning i støttemurene. Volumet som huser adkomsten er
utformet som et rør som går gjennom en demningen. Volumet
leder folk inn i bygget under terrenget og ut på andre siden av
demningen høyt over et spektakulært landskap.  

Demningen rammer inn et sørvendt rom foran bygget med scene,
amfi og utendørs eksperimentarium. Terrengformen er en rygg
som lager rom for stier og installasjoner og opplevelser og som
gjør det mulig å gå på taket over bygget og rundt og ned tilbake
igjen.

Når bygget legges i terrenget som en demning blir interiøret og
eksteriøret en del av et større sammenflettet terreng-grep. Grepet
legger til rette for mange romlige kvaliteter med tydelige
preposisjoner – i, over, under, gjennom. Det gir et mulighetsrom
for varierte opplevelser og erfaringer både innendørs og utendørs.