Bb gt 10

 

Bb gt 10

Typologi: Bolig
Areal: ca 550 m2
Status: Forprosjekt
Sted: Mo i Rana

 

Eksisterende enebolig (oppført i 1948), er rehabilitert av nyere dato. Eneboligen deles opp som horisontaldelt bolig med to leiligheter. Nybygg/utvidelse inneholder to leiligheter. Volumene henger sammen med nytt trapp- og heishus. Totalt 4 stk leiligheter, med felles parkeringskjeller, gjesteparkering og uteoppholdsareal.

De estetiske elementene er fundert på tiltakets plassering hvor vi legger vekt på å rehabilitere eksisterende bygning og planlegge nybygget i et moderne uttrykk. Et av fokusområdene i utformingen har vært å tydeliggjøre det spenningspunktet som oppstår i kontastforholdet mellom hovedbygg og nybygg. Farge- og materialitetsmessig beholdes dagens farge på eksisterende bebyggelse med hvitmalt panel og svart ståltak. Denne fargepaletten tas med i ny bebyggelse inkl. trapp- og heishus for å sikre at totalbildet skal oppleves som harmonisk.

For å unngå for stor høydevirkning av nybygget (sett fra sør) er loftetasjen trukket inn med takterrasse I front. For å redusere høyden visuelt har loftsetasjens vegger og tak lik farge (svart), samt at det er lagt inn en tydeliggjøring av dekke i etasjeskille for å understreke horisontalitet.

Eiendommen preges i dag av flott vegetasjon og delvis store trær. Det forutsettes at man under oppføring av ny bygningsmasse bevarer så mange trær som mulig for å bevare privathet, men også den rekreative effekten de har for eiendommen.

 

 

<- tilbake