Bjerkatunet Brl

 

 

 

Bjerkatunet Brl

Typologi: Bolig / leiligheter
Areal: BRA ca 1 800 m2 + garasje og sportsboder på BRA ca 900 m2
Status: Skisseprosjekt
Sted: Bjerka, Hemnes Kommune

Illustrasjoner: Omegarender

 

Tanken arkitektur ble engasjert til å utforme et nytt boligområde på Bjerkaleiren på Bjerka i Hemnes Kommune. Målsettingen i prosjektet er attraktive boliger i ulike størrelser, som utnytter tomtens potensiale. Ved å dimensjonere boligene og utearealene riktig blir det mulig å få til attraktive boliger, private og solrike balkonger og store grønne fellesområder. I grepet har vi vektlagt kvaliteten av det store gårdsrommet på tunet, som legger til rette for sosialt samvær, rekreasjon, aktivitet og lek. At boligkomplekset har så pass rause grønne fellesarealer er unikt og legger opp til gode opplevelser og trivsel. Tomta grenser til et stille og veletablert villaområde.

Prosjektet er lokalisert mellom Bjerkaliveien og Bjerkaelva. Tomta er solrik, og har flott plassering mot elva og naturskjønne omgivelser. Anlegget ligger i direkte nærhet til barnehage, skole og idrettsanlegg.

 

 

 

 

Prosjektet er delt inn i tre byggetrinn, og består av totalt 24 boenheter med felles parkeringsanlegg og universelt utformede uteoppholdsarealer. I byggetrinn 1 oppføres leiligheter fra 57 m2 til 86 m2 med to til tre soverom.Sokkeletasjen er utført i en godt håndtverksmessig utarbeidet betongmur med porter. Mursokkelen er en teknisk og formmessig solid base, og denne ønskes beholdt som fundament for to nye etasjer som rommer de nye leilighetene. Sokkelen vil inneholde garasjeanlegg med sportsboder. Hver leilighet har en biloppstillingsplass i garasjeanlegg og en biloppstillingsplass på terreng.

 

 

 

 

 

 

 

 

Over mursokkelen er det planlagt to nye etasjer som bygges med samme fotavtrykk som bygningene står på i dag. Vi mener at dette vil gjøre at bebyggelsen beholder en god skala, samt at det store gårdsrommet ivaretas. Løsningen har felles trapp- og heishus med svalganger. Svalgangen er bred som gjør at det vil være mulig å møblere deler av denne, som kan betraktes som fellesarealer. Bygningene er tilpasset personer med funksjonsnedsettelse og oppfyller kravene til tilgjengelig.

Bygningene får et moderne og skandinavisk utrykk, med store vindusflater mot utsikt, balkonger og fellesområder. Sokkelen etterisoleres og behandles med svart murpuss. Etasjene over får fasadekledning av naturimpregnert trekledning og gule fibercementplater.

 

 

 

<- tilbake