BRAPRO

 

 

BRAPRO Aldersundet

Typologi: kontor, salg og produksjonslokaler for BRAPRO
Areal: BRA 160m2
Status: Anbudstegninger
Sted: Aldersundet

Illustrasjoner: Tanken arkitektur / Omegarender

Bygget er et tilbygg og en utvidelse av lokalene til BRAPRO som blant annet gjør det mulig å etablere dagsenter. Aktuelle brukere av et dagsenter vil blant annet være beboere ved det miljøterapeutiske bofellesskapet som Tanken Arkitektur har tegnet og Lurøy kommune skal bygge noen hundre meter ovenfor BRAPRO. Lurøy kommune og driverne av Bra-Pro ser de to prosjektene i sammenheng, med en intensjon om å utvikle en helhetlig miljøterapeutisk tjeneste i Aldersundet.

 
Bygget ligger på ei skrå tomt mellom sjøen (Aldersundet) og kystriksveien. Som hovedbygget har det adkomst inn til begge etasjene. Første etasje har produksjonslokale og port for vareadkomst mot vest. I andre etasje er det butikk og kontor med adkomst fra øst. I denne etasjen er det også møterom med utsikt utover Aldersundet og Aldra. Forskjellen i program mellom første og andre etasje samt de to ulike retningene for adkomst og henvendelse er utgangspunktet for utformingen av bygget.

  

  
Nybygget er en kontrast til eksisterende bygg med egen logikk i forhold til utforming og materialbruk. Et mellombygg kledd med sorte aluminumsplater gir avstand mellom eksisterende og nytt bygg for å forenkle koblingen mellom byggene både fysisk og visuelt. Tilbygget får fasadekledning av naturimpregnert tre med spiler i øvre del. Taket er alugrå båndtekking med skjulte utvendige nedløp.