Freyr Giga Factory

 

 

GIGA FACTORY

Typologi: Produksjonsbygg for batteri
Areal:  ca 25 000 m2
Status: Konseptskisser
Sted: Stormoen ved Mo i Rana / Helgeland

Illustrasjoner: Tanken Arkitektur/Omega Render

Med konseptet ønsker vi å fortelle historien om denne «lysende» – svevende «boksen» som har landet i naturskjønne omgivelser i Mo i Rana på Helgeland. Grepet innebærer at det vil være et viktig fokus å bevare det naturlige landskapet og skogen rundt bygget i så stor grad som mulig.

På fasaden er det en konstruksjon  som gir beplanting mulighet til å klatre.

For å redusere høydevirkningen av prosjektet er fasaden delt horisontalt. Med en base med trekledning som møter terrenget på en god måte og som inneholder nødvendige porter, vinduer og dører. Og den «svevende» boksen på toppen av denne. Vegetasjon / klatreplanter vil også være med på å dempe høydevirkningen av fabrikken. I forhold til den fremtidige utviklingen av infrastruktur og parkeringsarealer, så utvikles disse slik at naturen får bli en viktig del av prosjektet også her. Denne tilnærmingen er indikert i illustrasjonen