greenhouse

 

 

Greenhouse

Typologi: Tomannsbolig
Areal: BRA ca 250m2 + carport
Status: Forprosjekt

Illustrasjoner: Tanken arkitektur / Omegarender

 

 

 

 

 

Tomtas form og typologi gir føringer for byggets utforming. Denne vertikaldelte tomannsboligen er utviklet på en lang og smal eiendom med skrått terreng. For å unngå store fyllinger og inngrep på eiendommen, har vi valgt å utforme boligene i to plan med carport i tilbaketrukket sokkel. Grepet sørger for at bygningen ligger så lavt som mulig. Utformingen av landskapet med presise terrengmurer er med på å understreke terrengets kvalitet og karakter.

 

 

Ny bebyggelse er prosjektert med flatt tak, som er med på å avstemme det totale utrykket med valgt typologi, samt å redusere byggets høydevirkning. Takutformingen vil virke positivt på naboeiendommers utsikts- og solforhold. Formkonseptet gir bebyggelsen et dempet utrykk sett fra omkringliggende bebyggelse, samtidig som den får en spektakulær fremtoning mot adkomst og vei.

 

 

 

Bebyggelsens funksjoner er organisert med entré, soverom og bad i første etasje og et åpent plan med kjøkken og oppholdsareal i andre etasje. Fra første etasje når man sørvendte markterrasser som trapper seg opp over og følger landskapets form. Uteoppholdsarealene adskilles med lave skillevegger og vegetasjon. Fra oppholdsarealet i byggets andre etasje når man takoverdekkede balkonger. Boenheten mot vest (front) orienterer seg mot kveldsol og utsikten, mens boenheten mot øst får inn morgensolen. Denne boenheten har også en takterrasse med god utsikt og solforhold fra tidlig morgen til sen kveld.

 

 

Forstøtningsmurer, og terrasser får sin naturlige farge og materialitet for å imøtekomme landskapet, mens bebyggelsen får en monokron grønn finnish som gir en signalverdi om prosjektets fokus på bærekraftighet og miljø.

 

<- tilbake