HFS Servicebygg

 

 

HFS Servicebygg

Typologi: Serivcebygg for campingplass
Areal: BRA ca 60 m2
Status: Forprosjekt / Anbudstegninger
Sted: Helgeland

Illustrasjoner: Tanken Arkitektur

 

Målsettingen i prosjektet er å skape et servicebygg for folkehøgskolen som også skal benyttes i sommersesongen av turister.

 

Bygget er plassert ved nedgangen til et lite vann inne på tomten. I nord ligger noe spredt bebyggelse knyttet til folkehøgskolen, men landskapet og naturen mot sør åpner seg opp til en rolig utsikt mot fjell og skog. Grepet har et lite fotavtrykk, og er plassert langs en eksisterende sti på området. Området bygget er plassert på er relativt flatt, mens terrenget i sør skråner ned mot vannet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Løsningen legger opp til en tredeling av klimatiserte funksjoner hvor to av volumene vender ut mot vannet. Her har vi valgt å plassere de sosiale funksjonene. Det ene volumet inneholder badstu med dusjrom, mens det andre volumet inneholder et felleskjøkken med spiseplass. Mellom disse volumene har vi etablert et amfi i skråningen ned mot vannet. Det tredje volumet ligger i bakkant og danner en rygg mot det bebygde området. Her har vi plassert garderobefunksjoner.

 

 

 

De tre volumene orienterer seg som en klynge på begge sider av en rett linje. Denne linjen erstatter deler av stien, slik at det blir naturlig å spasere igjennom bygget. Linjen gir ly for regn og innsyn, men er ikke klimatisert. Deler av veggene åpner seg opp med glimt mot landskapet rundt, nesten som en gardin som har blitt delvis trukket opp. Rytmen i fasaden danner spill og åpenhet i strukturen, samtidig som den tilbyr skjerming utenfra for bevegelsen mellom volumene.

 

Det nye bygget har et moderne uttrykk med knappe detaljer og en nøktern materialpalett hovedsakelig bestående av treverk. Mot sør åpner byggene seg opp med store vindusflater mot vannet og utsikten. Det har i planleggingen av bygget vært fokus på at løsninger skal være så enkle som mulig slik at bygget kan gjennomføres på dugnad.