Hytte Røssvassbukta

 

Hytte Røssvassbukta

Typologi: Fritidsbolig
Areal: ca 110 m2
Status: Under oppføring
Sted: Røssvassbukta, Helgeland
Foto: Lars Solbakken

 

Fritidsboligen er plassert i naturskjønne fjell-omgivelser på sørsiden av Røssvassbukta (del av Røssvatnet) sør i Hemnes Kommune.

Hytta er utformet som et atriumhus med et lunt gårdområde mot sør. Huset er tilpasset terrenget for å gi sol, lys, sikt og kontakt med naturen rundt. Om våren, sommeren og høsten blir gårdsrommet en forlengelse av rommene i fritidsboligen.

For å tydeliggjøre grepet og for å gi hytta et kroppsspråk som understreker atriet som det sentrale rom, har bygningskroppen et pulttak. Av praktisk karakter vil også den valgte takformen være med på å redusere snømengder fra tak inn i gårdområdet.

Plangrepet er formet i hesteskoform, dermed vil taket få karakter av et valmet tak sett fra utsiden. Fra vannet vil hytta fremstå som et saltakhus, og på denne måten vil prosjektets utforming passe godt inn med andre hytter i området. Materialvalgene er i hovedsak naturimpregnert trevirke. Dette vil med tiden få en grålig patina, hvor det vil oppstå en forfallsestetikk. Dette medfører at hytta vil smelte inn i terrenget rundt på sikt.

Et av fokusområdene i utformingen av hytta har vært å tydeliggjøre det spenningspunktet som oppstår mellom det lekne og moderne mot det stedstilpassede og jordnære.

Hytta har en avdempet og rolig karakter, som tar opp de karakteristika som eksisterer på tomta.

 

 

<- tilbake