Korgen Barnehage

 

 

Korgen Barnehage

Typologi: Barnehage
Areal: BTA 1100m2
Status: under bygging
Sted: Hemnesberget

Illustrasjoner: Tanken arkitektur / Omegarender

 

Målsetningen i prosjektet har vært å skape en barnehage med fokus på gode leke og oppholdsarealer for både barn og ansatte inne og ute.  Barnehagen er dimensjonert for 108 barn og består av 4 avdelinger. Bygget omkranser et indre atrium. Fellesfunksjoner henvender seg inn mot atriet og ut mot hovedadkomst, og avdelingene er lagt på hjørnene med felles adkomst til garderober for to og to avdelinger. Alle oppholdsarealer for barn plassert på byggets inngangsplan.

Barnehagen er tenkt oppført som et trebygg hvor treet er gjennomgående overflatemateriale både interiørt og eksteriørt.