Myhrerhuset

 

Myhrerhuset

Typologi: Tilbygg til enebolig
Areal: BRA ca 90 m2
Status: Forprosjekt
Sted: Hemnesberget
Lysdesign: Tanken arkitektur / Stokkan lys
Illustrasjoner: Omegarender

 

Eksisterende jugendvilla fra 1920-tallet har et utpreget og gjennomført utrykk innenfor sin stilart. I forbindelse med rehabiliteringer av eksisterende bygningsmasse vil tiltakshaver søke å beholde byggets utrykk og særpreg med tanke på valg av detaljer, materialitet og fargebruk. Dagens situasjon består av hovedhus, inngangsparti mot øst, tilbygg i nord og et eldre uthus.

Utvidelsen vil inneholde dobbelt garasje, ny entré, sportsbod, vaskerom, bad og nytt delvis takoverdekket uteoppholdsareal.

I utformingen av tiltaket har vi valgt å gi tilbygget et moderne utrykk som står i kontrast til hovedhuset. Stilmessig har vi latt oss inspirere av tidlig modernisme. Eksisterende tilbygg/inngangsparti mot øst inneholder også en del spennende elementer og detaljer som vi ønsker å ta med in i ny utvidelse (profilering av tak/dekkeforkant og vertikale felt mellom vinduer). Vi har lagt vekt på en ærlig tilnærming, hvor vi ønsker å fortelle den arkitektoniske historien om jugendvillaen som ble oppført i 1920, og det nye tilbygget som blir oppført nesten 100 år senere. I forhold til plassering og utforming har vi valgt å gi tilbygget et lavmælt og diskret utrykk og la hovedhuset «skinne» som det sterkeste volumet på eiendommen. For å oppnå dette har vi valgt å gi tilbygget tilnærmet flatt tak og plassert dette så lavt som mulig i terrenget. Utvidelsen er også tilbaketrukket og delvis plassert bak hovedhuset. Vi har i etablert et nytt uteoppholdsareal mot vest. Denne delen av eiendommen vil være godt egnet som uteoppholdsareal. Her vil det være god solgang, utsikt, privathet og nær tilgang til nytt inngangsparti. Kontrastforholdet mellom nytt og gammelt er med på å fremheve de to stilartene.

 

<- tilbake