Rasteplass Øvre Forsland

 

 

Rasteplass Øvre Forsland

Typologi: Rasteplass
Areal: BYA 50 m2
Status: Ferdig bygd
Sted: Øvre Forsland / Leirfjord Kommune
Oppdragsgiver: Helgelandkraft Vannkraft AS

Foto: Tanken Arkitektur as

Rasteplassen ligger ved Øvre Forsland kraftverk. Øvre Forsland
ble i sin tid utformet for å bli attraksjon og et naturlig turmål.
Utformingen var inspirert av naturen og omgivelsene og det
skulle være utadvendt og gi noe tilbake til omgivelsene utover
selve kraftproduksjonen. Dette var en ny tilnærming til
kraftverksdesign som vakte stor oppmerksomhet og prosjektet
fikk blant annet en arkitekturpris hos New York-baserte
Architizer i kategorien «sustainable architecture»

Øvre Forsland Kraftverk sto ferdig i 2015 og har blitt en attraksjon
og et populært turmål. Som en følge av alle besøkende så
Helgelandkraft behovet for å etablere en rasteplass med
sanitærfunksjon.

 

 

 

Rasteplassen er plassert inne i granskogen like ved kraftverket,
nært nok til at man kan se kraftverket mellom trærne og samtidig
langt nok unna slik at det kamufleres i skogen sett fra kraftverket.
Rasteplassen består av to bygg som er organisert langs en sti inn
i skogen og ned mot elva. Det store volumet ligger nært veien og
kan oppleves som en portal inn til skogen.

 

Det minste volumet er en åpen ramme som lager le over sittebenker
og leder bevegelsen videre ned mot elva. En sentral ide ved utformingen
er fokuset på mellomrommet, og at man skal kunne
få en romlig opplevelse av at byggene har sklidd fra hverandre .

Byggene og benkene omkranser et indre rom for opplevelsen av bålkos
og skogens ro.

 

“En sentral ide
ved utformingen er fokuset på mellomrommet,
og at man skal kunne få en romlig opplevelse
av at byggene har sklidd fra hverandre.”

.