samvirkelagbakken

 

 

Samvirkelagbakken

Typologi: Offentlig byrom med utescene
Areal: 450 m2
Status: Forprosjekt
Sted: Hemnesberget

Illustrasjon: Tanken arkitektur / Omegarender

Lysdesign: I samarbeid med Stokkan Lys

På bestilling fra Hemnesjazz har Tanken Arkitektur AS gjennomført et forprosjekt i Bankbakken på Hemnesberget som synliggjør muligheter i forbindelse med omregulering av bakken – fra vei til byrom for myke trafikanter. Det arkitektoniske konseptet er utviklet i tett samarbeid med Stokkanlys for å få til et prosjekt som innehar et helhetlig lysdesign.

Samvirkelagsbakken ligger sentralt plassert på Hemnesberget imellom torget og strand promenaden langs Sjøgata. Bakken har en bratt skråning med helning ned mot sjøen. Bakken er avgrenset med langsgående bygningsfasader i vest, «Hotellbygget», og i øst, Coop Prix og Jernvaren – klubblokale for Hemnesjazz som også har sin adkomst via Samvirkelagsbakken. I sør avgrenses bakken med utsikt mot sjøen og Sundsholmen, med fjellene som bakteppe. I nord avløses bakken av torget. Torg og bakke henger sammen og er utformet i som en helhet. Begge arealene inngår i en «blå-grønn» forbindelse som strekker seg fra sjøen i sør og opp til parken i nord.

Bankbakken er løst slik at man oppnår trinnfri adkomst med universell utforming for myke trafikanter opp fra Sjøgata og til et plant område i tilknytning til Jernvarens hovedinngang. Trinnfri adkomst er løst igjennom etablering av et trappelandskap i tre hvor vi har lagt inn en rampe i betong som skjærer seg igjennom «terrenget».

 

 

 

Videre når man torget via en akse som ligger diagonalt i bakken. Fra Jernvaren til torget er helningen på terrenget så bratt at det ikke er mulig å løse med trinnfri adkomst. Her har vi i stedet lagt til rette med en trappeforbindelse som holdes isfri hele året ved hjelp av varmekabler. Trappen og rampen vil være belyst slik at lesbarhet og orientering for svaksynte vil være ivaretatt.

I forkant av Jernvaren har vi anlagt en plan flate som skal kunne benyttes som en flerbruksflate til ulike formål som kunstutstillinger, kulturarrangementer og konserter. Det flate området har en scene som beskues via et tre-amfi som ligger i den bratte skråningen mellom torget og Jernvaren. Her vil det være plass til ca 100 publikum. Flerbruksflaten vil også kunne beskues fra området foran og i rampeområdet i sørlig del av bakken.

På scenen og i amfiet har vi plassert en ribbestruktur av betong-rammer som med en fast avstand klatrer seg oppover i bakken. Rammene er forberedt med tilkobling til strøm, og for innfesting av diverse utstyr og teknikk til bruk ved arrangementer. Dette kan blant annet være innspenning av seil som tak og vegger, innspenning av lerret til utekino/utekonserter, scenebelysning, lydanlegg, lyddusjer, oppheng for kunstinstallasjoner osv. Her vil kun fantasien være begrensning i forhold til bruk.

 

 

 

Når rammene ikke er i bruk til arrangementer vil de være belyst med LED belysning i RGB som understreker rammenes form. De vil samtidig kunne fungere som generellbelysning for Samvirkelagsbakken og med mulighet for styring av farger kan man raskt endre atmosfære og stemning. Man kan tenke seg at belysningen i rammene, samt lyddusjer vil kunne invitere til interaksjon for forbipasserende og besøkende.

I gangbaner og rekkverk benyttes belysning for å ivareta overordnede krav til lysnivå i ferdselssoner, samt som et virkemiddel for å aksentuere design og retninger.

Amfiet, trappelandskapet og blomsterkassene bygges opp av treverk. Dette fordi treverk er et varmt materiale som inviterer til bruk. Materialvalgene henspeiler til det maritime området som bakken befinner seg i.