vangsvik barnehage

 

 

Barnehage Vangsvik

Typologi: Barnehage
Areal: BRA ca 500 m2
Status: Forprosjekt / Anbudstegninger
Sted: Vangsvik Kommune

Illustrasjoner: Tanken Arkitektur

 

 

 

 

 

 

 

 

Vangsvik barnehage er i én etasje, plassert nord på den sørvendte tomten, delvis inn i terrenget. Bygget ligger i en forlengelse av et belte av løvtrær og danner en rygg som skjermer uteområdet for den kalde fallvinden fra nordøst. Skogen og løvtrærne er inspirasjon for utforming av materialvalg og utforming av fasade og interiør. Konseptet er med å gi barnehagen en miljøprofil, og vi har lagt til rette for bevisst satsing på miljø i hverdagen i barnehagen.

 

Det er konsekvent brukt tre som materiale. Det benyttes massivtre som konstruksjon i tak og stenderverk i vegger, vedlikeholdsfri trekledning i fasade. Kledningen har trespiler utenpå trekledning (omvendt lektepanel) der trespilene fortsetter foran inntrekte uterom for å gi assosiasjoner til å være inne i en skog. Fargebruk i interiør og eksteriør er hentet fra skogen, med hovedvekt på bruk av grønt i ulike nyanser med innslag av orange.

 

 

Barnehagen består av to avdelinger med 18 storbarnsekvivalenter i hver avdeling. Dette tilsvarer 14 småbarn. Barnehagen har 4 ansatte pr avdeling, en leder og en på drift

Omforent romprogram med BTA på ca 490 m2. Avdelingene har hver sin garderobe for å kunne utnytte “korridor” til lekeområde. Adkomst til garderobene skjer via takoverdekte uterom der det etableres utekran og rist med betongbrønn og sluk for vasking av støvler og regntøy. Felles spiserom ligger mellom avdelingene

To stellerom har direkte tilgang fra utsiden. Alle hoverom i barnehagen samt i administrasjon har utsikt og kontakt med lekeområdet utenfor. Når de store vindusflatene er inntrukket under tak reduserer dette behovet for utvendig solskjerming.

 

Det er overlys over felles spiseplass og over ett av temarommene. Overlyset slipper inn lyset mellom trekronene, og i temarommet foreslår vi å gi muligheten til å klatre opp i en hems (i et “tre”) og kunne titte ut av vinduene. Bygget ligger lavt i terrenget og skjermer ikke for den spektulære fjordutsikten fra samfunnshuset. Taket vil bli synlig fra uteområdet på skolen og samfunnshuset mot øst, og med cedum på taket vil bygget smelte enda mere inn i omgivelsene.