vikatunet

 

 

 

Vikatunet

Typologi: Bolig / leiligheter
Areal: BRA 485 m2 + carport og sportsboder på BRA ca 230 m2
Status: Skisseprosjekt
Sted: Mo i Rana

Illustrasjoner: Tanken arkitektur / Omegarender

Målsettingen i prosjektet er å skape et nybygg med kompakte leiligheter, som utnytter tomtens potensiale.

Ved å dimensjonere bygningsmassen og utearealene riktig blir det mulig å få til attraktive boliger, private og solrike balkonger og gode grønne fellesområder. I grepet har vi vektlagt kvaliteten av det nye gårdsrommet mellom eksisterende- og nytt bygg, som legger til rette for sosialt samvær, rekreasjon, aktivitet og lek. Eksisterende friareal nord for tomta opparbeides og tilrettelegges for lek. At boligkomplekset får så pass rause grønne fellesarealer i direkte nærhet av bygningskroppen legger opp til gode opplevelser og trivsel.

Prosjektet er lokalisert i Vikaveien i Mo i Rana. Tomta er solrik, og har en flott plassering i et stille og veletablert villaområde. Området ligger sentralt plassert i forhold til sentrum med nærhet til barnehage og skole.

 

 

 

I forbindelse med tiltaket foreslår vi en ny biladkomst fra Vikaåsen på tomtas nordlige side. Parkeringer er løst i byggets sokkel, og sikrer at biler på terreng unngås. Formmessig er sokkelen trukket med rundt hele bygningsmassen og følger terrenget i hver gavl. Grepet er med på å redusere byggets visuelle høydevirkning, noe som understekes ved at sokkelen er av mørk karakter. Nytt bygg er utformet med pulttak som har lik vinkel som terreng og sokkel. Form-messig tydeliggjør bygningsmassen terrenget og høydeforskjellen mellom adkomstnivå og nytt atrium i sør. Takformen gir også rom for å få til hemsløsning i forlengelse av oppholdsarealet i byggets andreetasje.

 

 

 

 

Det nye bygget får et moderne og skandinavisk utrykk, med store vindusflater mot utsikt, balkonger og fellesområder. Soverom og oppholdsareal er vent mot utsikten i nord og opparbeidet friareal. Deler av oppholdsareal, balkonger og hems er vendt mot felles atrium (nærutsikt) i sør. Private balkonger, svalgang foran inngangsdører og felles atrium ligger godt skjermet for støy og er vendt mot sør for å sikre gode solforhold. Et av fokusområdene i utformingen av prosjektet har vært å tydeliggjøre spenningspunktet som oppstår mellom det lekne og moderne mot det stedstilpassede og jordnære.

 

 

 

 

Løsningen legger opp til en sosial boligform, hvor felles gårdsrom får en sentral plassering. Denne aktivitetsflaten vil fungere som en utvidelse av leilighetenes boareal og vil fremstå som grepets hjerte. I dag fremstår tomtas nordlige del som lite attraktiv, og utilgjengelig. Den nye løsningen sørger for at det regulerte friarealet i nord opparbeides og blir tilgjengeliggjort for hele området.

Nytt bygg får fasadekledning av naturimpregnert trekledning og mørke fibercementplater. Materialvalgene er forankret i ønsket om en tilbaketrukket sokkel og en hovedform med trekledning som over tid vil gråne og fremstå rolig i sine omgivelser.

 

 

 

<- tilbake