villa forsmo

 
 

 
 
 

Villa Forsmo

Typologi: Enebolig
Areal: BRA ca 385 m2
Status: Forprosjekt
Sted: Mo i Rana

Illustrasjoner: Omegarender

 

I forbindelse med dette tiltaket har vi sett på kvalitetene ved eksisterende bygningsmasse. Bygget har i dag et veldig gjennomført og helhetlig utrykk innenfor sin stilart. Rehabilitering og ombygging av eksisterende enebolig, samt ny garasje utføres i et formspråk som viser respekt for dagens utrykk.

Vi har latt oss inspirere av tidlig modernisme (50-60-tall) og arkitekter som Philip Johnson, Ralph Twitchell, Eero Saarinen og Mies Van de Rohe. Disse var nok også forbilder til arkitekten bak boligen, da huset ble tegnet i 1965. 

Ny garasje er plassert i bakken foran huset. Forstøtningsmuren i bakkant av ny nedkjøring blir til bakvegg i garasjen. Vi har valgt å sette inn en god del glass, da vi vet at dette arealet kommer til å bli mye brukt. Høydemessig ligger overkant av garasjens tak i lik høyde underkant av vinduer til utleiedel i førsteetasjen, så utsikten her fra er ivaretatt. Garasjen vil også skjerme uteoppholdsareal mellom garasje og bolig og nærmest skape et tun. Vi har valgt å utforme ny garasje og eksiterende bolig i likt utrykk, slik at volumene får et tydelig slektskap. 

Dekker og tak er understreket for å gi prosjektet horisontaltitet. Vi mener at dette er med på å gi bygget eleganse og integritet. For å samle volumet i 2. etasjen har vi valgt å forlenge takformen over deler av terrassen som ikke er takoverdekket. 
Eneboligen ligger på en sørvendt utsiktstomt med god solgang. Bolig og garasje åpner seg opp med store vindusflater mot utsikten. Terrassen er sørvestvendt, og er plassert som en forlengelse av byggets oppholdsarealer i andre etasje. Bakre del av terrassen er utformet som vinterhage med foldedører, som legger til rette for fleksibilitet og sikrer at dette uteoppholdsarealet kan benyttes hele året.
 
 

 

<- tilbake