Villa PS

 

Villa PS

Typologi: Bolig
Areal: ca 200 m2
Status: Forprosjekt
Sted: Lakselv, Vest-Finnmark

 

Boligen er plassert på en flat tomt med lav vegetasjon i landlige omgivelser. Tomta ligger i lavlandet med flott utsikt mot Neitamafjellene i vest.

Boligen er organisert i en «stjernestruktur» med kjøkkenet som det sentrale rom. Her fra får man full oversikt over boligen og nær tilgang til byggets ulike funksjoner og uteoppholdsarealer.

Volumet består av tre fløyer. Hovedfløy med entré, vaskerom, stue og spisestue. Denne bygningsdelen åpner seg opp mot vest og mot hovedterrassen. Soveromsfløy får en passasje med kontakt til uterommet mot sørvest. Den siste fløy inneholder gjesterom, gjestebad og oppholdsareal. Alle soverom har vinduer mot nord og øst. Garasje og sportsbod er lagt som en forlengelse av hovedfløy i direkte nærhet til boligens hovedinngang.

Byggets tre fløyer etablerer tre uterom (nisjer) som åpner seg opp mot omverden og himmelretningene. Adkomstrommet i sørøst som har morgen- og formiddagssol, uteoppholdsarealet mot sørvest har sol fra formiddag til sen ettermiddag/kveld og uteommet mot nordøst har kveldssol (midnattsol) på sommerstid. Totalt sett en 360 graders løsning hvor beboerne kan benytte seg av de ulike terrassene og følge sola gjennom alle døgnets tider.

Hvert uterom har sitt ”tuntre” og utformes på en måte som binder sammen bygningskroppen. Flatene programmeres med faste og flyttbare møbler, blomsterkasser, kjøkkenhage, grillplass, sandkasse, lekeapparater etc.

Eneboligen er løst på ett plan med livsløpstandard. Bygningen ligger lavt i terrenget og fremstår med en avdempet karakter, som understreker de kvaliteter som eksisterer på tomta.

 

 

<- tilbake