Villa VP

 

 

Villa VP

Typologi: Enebolig med utleiedel
Areal: BRA ca 365 m2
Status: Forprosjekt
Sted: Mo i Rana

Illustrasjon: Omegarender

Tomta ligger i enden av en blindvei og grenser ut mot skogen. Eneboligen blir liggende mot byggegrensen i nord og det etableres et atrium mot atkomsten i sør. Bygningsmassen åpner seg opp mot vest og utsikten. Grepet sørger for at bygningen følger terrengets karakter og ligger så lavt som mulig i landskapet.

 

 

 

 

Det er etablert et stort uteoppholdsareal mot sør og vest på bakkeplan. Noe av dette arealet blir takoverdekket, og i vest ligger en vinterhage i overgangen mellom inne og ute. Det er også to store terrasser i byggets andre etasje.

 

 

 

 

Boligen skal bygges som et betongelementbygg i hvit og svart slipt betong. Vi har gitt prosjektet et lett og moderne utrykk ved å stable to L-formede volum oppå hverandre, samt bruk av mye glass. Andreetasje-volumet spenner mellom førsteetasjen og V-søylen mot sør. Dette er med på å gi bygningen et dramatisk utrykk og understreker de to L-formede volumene.

 

 

 

 

For å redusere høydevirkningen (visuelt sett) har hver etasje sin egen materialitet, samt at det er lagt inn en tydeliggjøring av dekke i etasjeskiller for å understreke horisontalitet.

Eneboligen har en tydelig egenkarakter og et kroppsspråk som tar opp de kvaliteter, sol- og utsiktsforhold som eksisterer på tomta.

 

 

 

<- tilbake