Visit Plura

 

Visit Plura

Typologi: Dykkersenter med overnatting
Areal: ca 400 m2
Status: Skisseprosjekt
Sted: Plurdalen, Helgeland

 

Prosjektet er tenkt plassert ved grotteinngangen til Plura.

En av de viktigste forutsetningene for prosjektet er bærekraft. Tilnærmingen er å bevare naturen i så stor grad som mulig, samt å understreke det unike på tomta og det området har å by på.

Et viktig fokus og mål er å forenkle logistikken og tilgjengelig-gjøre opplevelsen. Oppdragsgiveren har et ønske om et prosjekt, hvor du kan stå opp om morgenen – kle på deg dykkerutstyret og hoppe rett i vannet. De ønsker også at arkitekturen skal være spektakulær, men samtidig ydmyk – og integrert i landskapet på en måte som skaper et godt samspill med naturen. 

Romprogrammet for prosjektet inneholder:

Ca. 6 rom for overnatting
Tekniske rom og garderobeanlegg for dykkere og dykkerutstyr
Svømmebasseng (trening + trivsel)
Utsalg for dykkerutstyr
Lounge / stue
Storkjøkken
Restaurant
Uteserveringsområde

 

Vi har valgt å dele opp prosjektet i ett «morskip» med dykkersenter og restaurant, supplert med flere enkeltstående enheter for overnatting. Byggene plasseres naturlig i landskapet langs Plura.

Morskipet består av to volum. Det bakre volumet inneholder tekniske funksjoner, garderober og svømmebasseng, i direkte nærhet til adkomstvei og stien ned til kulpen. Lounge og restaurant er plassert i det fremre volumet med god solgang og nær kontakt til Plura og den omkringliggende naturen.

Sentret er plassert i skogen, delvis inn i terrenget og delvis over terrenget. Det planlegges som et rent trebygg med konstruksjon i massivtre og med vertikal spilekledning. Spilekledningen ligger delvis foran vinduene for å gi assosiasjoner til trestammer og greiner.

Hovedgrepet er de to skivene som utgjør gulv og tak. De understreker en horisontalitet og sammen med buen i bygget gir dem assosiasjoner til elva og hvordan den tegner opp landskapet. På denne måten blir den stramme formen også en kontrast til naturen og fremhever landskapsformene.

Det takoverdekkede uteområdet gir prosjektet en åpen og imøtekommende karakter og visker ut skillet mellom ute og inne.

Vi ser for oss bygget som en «explorer lodge» – en basecamp i Plurdalen der man både kan finne ro, lade batteriene og utforske og oppleve naturen.